4-daagse cursus Klinische Predictiemodellen / / Contactformulier openen 

 Datum:            28-31 mei 2024

Plaats:              Hotel Van der Valk, Maastricht             

Docenten:       dr Sander van Kuijk, prof. dr Luc Smits en gastdocenten 

Kosten:            €1250.-, inclusief cursusmateriaal, 4x lunch, koffie, thee, bronwater


 

De medische literatuur wordt overspoeld door predictiemodellen. Maar hoe bruikbaar zijn die modellen voor de klinische praktijk? Wat is hun voorspellend vermogen, en hoe goed presteren deze modellen in een andere patiëntenpopulatie dan de populatie waarin ze zijn ontwikkeld? Voegt het gebruik van deze modellen werkelijk iets toe aan het welvaren van de patiënt of aan de efficiency van de gezondheidszorg? Dit zijn essentiële vragen die iedereen die met predictiemodellen in aanraking komt zichzelf zou moeten stellen.

In de cursus Klinische Predictiemodellen wordt getracht de cursist een kritische houding bij te brengen ten aanzien van predictiemodellen voor de klinische praktijk. Daarvoor is het nodig dat alle ontwikkelingsstappen worden doorgenomen. Het proces begint bij formuleren van een of meer potentiële toepassingen van een te ontwikkelen model. Volgende stap is het vergaren van de benodigde data, door eigen dataverzameling of door gebruikmaking van een bestaande dataset. Belangrijke vragen daarbij zijn: welke predictoren wil ik in het model brengen? Hoe groot moet mijn populatie zijn? Wat doe ik met ontbrekende waarden? Dan volgt de ontwikkeling en interne validatie van het model. Vragen die daar bij aan de orde komen zijn: welke analytische methode kan ik het best toepassen? Wat is bootstrapping? Wat is shrinkage? Wat is het verschil tussen discriminatie en calibratie? Voor het uittesten van een eenmaal ontwikkeld predictiemodel in een nieuwe patiëntengroep (externe validatie) is ook weer een goede dataset nodig. Vragen die bij externe validatie gaan spelen zijn: hoe druk ik de performance nu uit? Wat kan ik doen als de performance tegenvalt? Als een predictiemodel de voorgaande hordes heeft genomen dient nog te worden bekeken of het model daadwerkelijk kan bijdragen aan een betere prognose voor de patiënt, efficiëntere zorg, of andere beoogde uitkomsten. Hiervoor zijn ook weer verschillende designopties voorhanden.

 In de cursus worden colleges  afgewisseld met praktijkvoorbeelden van predictieonderzoek en praktijklessen waarin de cursist zal oefenen met ontwikkeling en validatie van predictiemodellen in SPSS, en critical appraisal van de literatuur. 

   

Ervaringen van cursisten bij eerdere edities van de cursus

 "Heel mooie cursus!"

 "Cursusmap + literatuur zijn voor mij een handig naslagwerk"

"Interessante onderwerpen en voorbeelden." 

"De toegankelijkheid van de (gast)docenten is een absoluut pluspunt."

"Leuke en praktische cursus! Zeer nuttig voor de praktijk!" 

"Ontzettend veel geleerd, ik kijk uit naar het ontwikkelen (of liever valideren) van een (bestaand) model om toe te passen op onze afdeling  en geloof dat ik met de handvatten die ik heb meegekregen een heel eind zou kunnen komen.Bedankt!"

"Goede balans tussen het kort herhalen van de basis en nieuwe informatie."

"Top cursus. Artikel beoordelen was heel nuttig!"

"Ik had al behoorlijk wat basiskennis, dat wist ik van tevoren. Toch heb ik nieuwe dingen gehoord en kan ik dat meenemen in mijn dagelijkse werkzaamheden. Ben tevreden over de cursus, bedankt!"

"Precies goed inhoudelijk qua aansluiting voorkennis. Locatie perfect! Veel dank!"


Programma (2022)

 

Dag 1  

Inleiding en overview

Praktijkvoorbeeld predictiemodel

Van vraagstelling tot databestand

Van databestand tot predictiemodel

Praktijkles Ontwikkeling predictiemodel

 

Dag 2

Vragen n.a.v. behandelde stof

Predictiemodel performance

Interne en externe validatie

Praktijkvoorbeeld validatie

Praktijkles interne/externe validatie

 

Dag 3

Vragen n.a.v. behandelde stof

Impactevaluatie

Critical appraisal

Praktijkles Critical appraisal

Round-up, evaluatie 

 

Uitbreiding van het programma in 2024. 


Cursusmateriaal

Cursisten ontvangen op de eerste cursusdag een reader met de werkgroepopdrachten,  hand-outs van de dia’s die bij de lezingen worden gebruikt en aanvullende literatuur. Ook zullen via de website gegevens ter beschikking worden gesteld voor de praktijklessen. 

Eigen laptop meenemen met SPSS

Tijdens de praktijklessen zullen cursisten gebruik maken van door henzelf meegebrachte laptops (Windows of Mac). Hierop dient SPSS geïnstalleerd te zijn (versie > 25).

SPSS is erg goedkoop te verkrijgen (via download of CD-rom) via surfspot.nl. Hiervoor moet de koper lid zijn van een van de volgende doelgroepen: studenten, (ouders van) basisschoolleerlingen en medewerkers in het hoger en basisonderwijs. Kies de meest recente versie voor uw Windows of Mac laptop.  

Deelnemers die SPSS niet via surfspot kunnen downloaden kunnen het statistische pakket aanschaffen via www-01.ibm.com/software/analytics/spss/products/statistics/buy-now.html

Er is ook een gratis trialversie van SPSS te downloaden, deze is 1 maand geldig, via www.onderzoekenspss.nl/spss-downloaden.html

Taal van de cursus

Voertaal bij colleges, praktijkvoorbeelden en praktijklessen is Nederlands. Het grootste deel van de aangereikte literatuur is Engelstalig. 

Doelgroep en startniveau

De cursus is bedoeld voor zorgprofessionals, promovendi en onderzoekers. Voor het succesvol volgen van deze cursus dient u basiskennis te hebben van SPSS en logistische regressieanalyse. 

Maximaal aantal deelnemers

Het maximaal aantal deelnemers is 20. Door kleinschaligheid is er meer tijd en aandacht voor individuele cursisten. Inschrijving gebeurt op volgorde van aanmelding. 

Certificaat van deelname

Cursisten die minimaal 80% van de cursustijd aanwezig zijn geweest, ontvangen een certificaat van deelname.  Locatie, bereikbaarheid, parkeren

Het Van der Valkhotel ligt nabij het centrum van Maastricht en is zowel met de auto als met het openbaar vervoer uitstekend bereikbaar. Het adres is Nijverheidsweg 35, 6227 AL Maastricht. Het hotel beschikt over parkeergelegenheid waar u gratis gebruik van kunt maken. De website van het hotel vindt u hier

 

Meer informatie

Klik hier voor vragen of stuur een email naar conny.dezwart@maastrichtuniversity.nl

 

Inschrijven 

Inschrijven voor deze cursus kan via dit inschrijfformulier. U dient dit te downloaden, digitaal in te vullen en per email te versturen aan conny.dezwart@maastrichtuniversity.nl.